جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی
1 مسعود عسکری دکترای متالورژی
2 امین خوشنویسان دکترای متالورژی
3 فاطمه رناسی فوق لیسانس متالورژی
4 مهدی فراهانی فوق لیسانس متالورژی
5 محمد حلالی دکترای متالورژی
6 احمدرضا راعی نیاکی فوق لیسانس متالورژی
7 مژده رجبی فوق لیسانس مکانیک
8 نجیبه طلوع فرخ دانشجوی دکترای متالورژی