جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

نوپژوهان فلزات شريف

شركت نوپژوهان فلزات شريف در راستاى تلاش در جهت بومى سازى هرچه بيشتر دانش فنى توليد كيفى و اقتصادى فلزات اساسى از جمله فولاد، مس، سرب و روى و اصلاح خطوط با حداكثر تاكيد بر كاهش مصرف انرژى و سازگارى هرچه بيشتر صنايع مذكور با محيط زيست در تيرماه سال 1392 تأسيس گرديد. پشتوانه اين شركت تلفيق توانمندى در زمينه مبانى تئورى و تحقيقاتى توليد فلزات در دانشگاه صنعتى شريف با تجارب مهندسى كسب شده در صنايع فلزى كشور طى دو دهه گذشته مى باشد.

محصولات و خدمات

- ارايه مشاوره و خدمات مهندسى در زمينه روش هاى موفق تجارى كوچك مقياس توليد آهن و فولاد جهت ورود سرمايه هاى كوچك به صنعت فولاد
- توليد و عرضه بريكت سرد آهن به عنوان يك جايگزين مناسب آهن اسفنجى بدون دارا بودن مضرات آن در آينده اى نزديك
- ارايه راهكارهاى اقتصادى جهت تغليظ انواع سنگ آهن
- ارايه مشاوره و خدمات مهندسى و پيشنهاد روشهاى كوچك مقياس در زمينه توليد مس از خاكه هاى اكسيدى
- ارايه مشاوره و خدمات مهندسى در زمينه اصلاح خطوط توليد مواد فلزى و بومى سازى هرچه بيشتر دانش فنى در اين زمينه