جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

به منظور پیاده سازی استراتژی های تعیین شده برای گروه اهداف بلند مدت ذیل برای گروه تعریف گردیده است:

  1. پژوهش جهت توسعه و ارتقاء فناوری های تولید آهن و فولاد
  2. مطالعه روش های بهینه سازی مصرف مواد و انرژی در صنعت آهن و فولاد
  3. پژوهش در راستای بهبود و توسعه کیفیت روش های تولید آهن و فولاد

در راستای رسیدن به اهداف تعریف شده برنامه ریزی منسجمی صورت پذیرفته که سرفصل این برنامه ها عبارتند از:

الف ـ هدف شماره 1 ـ پژوهش در جهت توسعه و ارتقاء فناوری های تولید آهن و فولاد

  • پژوهش و بررسی روش های نوین تولید آهن بر پایه ذغال حرارتی در فرآیندهایی نظیر COREX، SLRN، RHF و بومی سازی آنها

استفاده روزافزون از کوره بلند برای تولید آهن در جهان، کاهش منابع و افزایش قیمت ذغال سنگ کک شو و آلودگی های ناشی از فرآیند کک سازی را در پی داشته است. ارائه روش های تولید آهن با استفاده از انواع ارزان تر زغال سنگ (حرارتی)، با توجیه پذیری اقتصادی در ظرفیت های پایین تر تولید همراه با کاهش آلاینده های زیست محیطی، به چالش جدی پژوهشگران این صنعت تبدیل شده که نتیجه آن معرفی روش هایی مانند RHF و COREX در سال های اخیر است. تحقیق و بررسی در زمینه مهندسی، ساخت و امکان اجرای روشهای مذکور در کشور، می تواند زمینه پژوهش های فراوانی در صنعت تولید آهن باشد.

  • پژوهش و بررسی روش های مناسب تولید آهن بر مبنای مشخصات معادن کوچک و متوسط کشور از لحاظ میزان ذخیره، عیار آهن و ناخالص های همراه

تنوع معادن کوچک و متوسط سنگ آهن کشور از لحاظ عیار، ذخیره، ترکیب و نوع سنگ، مالکیت بخش خصوصی بر اکثر معادن مذکور و همچنین علاقه این بخش، ورود به صنعت آهن و فولاد، نشانگر لزوم پژوهش و تحقیق در مورد روش های مناسب تولید آهن منطبق بر شرایط هر معدن چه از لحاظ ظرفیت تولید و چه از لحاظ مشخصات فنی، می باشد.

ب ـ هدف شماره 2- مطالعه روش های بهینه سازی مصرف مواد و انرژی در صنعت آهن و فولاد

  • پژوهش در جهت شناسایی گلوگاه های مصرف انرژی در روش های احیا مستقیم و کوره بلند

در حال حاضر انرژی مصرفی در بخش آهن و فولاد کشور به مراتب از سطح مصرف انرژی متوسط در واحدهای مشابه جهانی بیشتر است. با توجه به سیاست های جاری کشور و لزوم مصرف بهینه در بخش انرژی در کشور و با عنایت به مصرف بخش قابل ملاحظه ای از گاز طبیعی کشور در کوره های احیا مستقیم تولید آهن و توسعه صنعت تولید آهن کشور بر پایه این روش، لزوم شناسایی گلوگاه های مصرف انرژی در این بخش، می تواند زمینه ساز تحقیقات فراوانی باشد. این وضعیت در مورد مصرف انرژی در کوره های بلند نیز صادق است.

  • پژوهش در جهت شناسایی گلوگاه های مصرف انرژی در روش های کوره قوس الکتریکی (EAF) و کنورتور

با توجه به سهم بالای کوره های قوس الکتریکی در تولید فولاد کشور از آهن اسفنجی (DRI)، مصرف قابل توجه ای از برق کشور در این واحد و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، نشانگر لزوم پژوهش های بیشتر در زمینه شناسایی گلوگاه های مصرف انرژی بویژه برق در فولادسازی کشور می باشد.

  • پژوهش در تطبیق الگوی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد با استانداردهای معتبر

بالا بودن مصرف انرژی در بخش های مختلف صنعت آهن و فولاد کشور، واقعی شدن قیمت حامل های انرژی پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و فاصله مصارف انرژی در برخی از واحدها با استانداردهای معتبر، از دلایل اصلی لزوم تحقیق و پژوهش در زمینه تطبیق الگوی مصرف انرژی در این صنعت در کشور است.

ج ـ هدف شماره 3- پژوهش در راستای بهبود و ارتقاء فناوری های تولید آهن و فولاد

  • پژوهش جهت ابداع و نوآوری در متغیرهای مؤثر در ارتقاء کیفیت تولید آهن و فولاد در مقیاس نیمه صنعتی (پایلوت)
  • پژوهش در خصوص پیاده سازی مدیریت دانش در صنایع آهن و فولاد

در حال حاضر مبحث مدیریت دانش موضوع روز جهانی است و با توجه به انتشار روزافزون داده ها و اطلاعات در سطح جهان بحث مدیریت دانش و تبدیل اطلاعات و یافته های علمی به دانش مستند می تواند به تولید ثروت برای کشور تبدیل شود. امروزه شاهد پیاده سازی مدیریت دانش در واحدهای آهن و فولاد جهان نظیر TaTa Steel هستیم. این امر ما را بر آن داشته است که در پژوهش حاضر سعی نمائیم زمینه ها و نحوه و چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در آهن و فولاد را مدنظر قرار دهیم.

نتیجه تحقیق حاضر به ما دانش لازم و توانایی طراحی و پیاده سازی این امر را در بخش های مختلف آهن و فولاد برای ارفع میسر خواهد ساخت.