جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

روشهای متعددی جهت تولید آهن اسفنجی در ظرفیت های کوچک (زیر 150 هزار تن در سال) معرفی شده است که عموماً بر اساس احیا مستقیم آهن توسط ذغال حرارتی استوار است. مشهورترین این روشهای روش کوره دوار یا SL/RN است. روش مشهور دیگر روش کوره تونلی می باشد که اگرچه از معرفی آن نزدیک به یک قرن می گذرد ولیکن اخیراً با توجه فراوانی به ویژه در کشور چین برخوردار شده است. به نحوی که امروزه روش کوره تونلی به عنوان یک روش موفق تولید آهن اسفنجی در مقیاس کوچک شناخته می شود. در این گزارش هر یک از دو روش مذکور از نقطه نظر فنی، مزایا، محدودیت ها، هزینه سرمایه گذاری و هزینه تولید مورد بررسی قرار گرفته است.