جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

بررسی روش های موجود بریکت سازی زیگمنتی و کوبشی برای تولید محصول در مقیاس 100 هزار و 200 هزار تنی و مقایسه دو روش و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک و مقایسه میزان سرمایه گذاری ثابت و متغیر هریک جهت تهیه یک پروپوزال کامل برای بازاریابی تکنیک و جذب مشتری از جمله اهداف این طرح می باشد.