جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

در این طرح به منظور احداث واحد 70000 تنی آهن اسفنجی به روش کوره تونلی خدمات مشاوره لازم ارائه می گردد.