جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

بازار و مشخصا عرضه و تقاضا، مهمترین فاکتوری است که می تواند سرمایه گذاری در یک صنعت را تحت تأثیر قرار دهد و در این میان، موقعیت استراتژیک و مهم صنعت فولاد، سبب می شود لزوم شناخت بازار آن از اهمیت دوچندانی برخوردار گردد.در این مطالعه، وضعیت عرضه و تقاضا شامل امکانات بالفعل و بالقوه عرضه و روند مصرف فولاد در کشور بررسی می گردد.

اهداف طرح عبارتند از:

  • بررسی امکانات عرضه شامل تولید بعلاوه واردات شمش و مقاطع فولادی
  • بررسی کانون های مصرف محصول
  • بررسی روند عرضه و تقاضای محصول در گذشته

پیش بینی روند عرضه و تقاضا طی سال های آتی