جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

این پروژه با هدف بررسی محیط بازار و صنعت مواد نسوز مورد استفاده در صنعت مس کشور تعریف شده است تا علاوه بر بررسی روندهای تکنولوژیک موجود، بررسی های لازم در خصوص کاهش مصرف نسوز در صنعت مس و امکان سرمایه گذاری در صنعت مواد نسوز بررسی شود.